No.149:渡ボディ/Wo-Se=Ozakefu’s Type-Watari Body

No.149:渡ボディ/Wo-Se=Ozakefu’s Type-Watari Body

No.148:狼ボディ/Wo-Se=Ozakefu’s Type-Wokami Body

No.148:狼ボディ/Wo-Se=Ozakefu’s Type-Wokami Body

No.146:アバナキスマの塔/Avanaxma Tower

No.146:アバナキスマの塔/Avanaxma Tower

No.145:マイルストーンズ・スーツ/Milestones’ Suits

No.145:マイルストーンズ・スーツ/Milestones’ Suits

No.144:分ボディ(試作品)/(Prototype) Devide Body Made by Wo-Se=Ozakefu

No.144:分ボディ(試作品)/(Prototype) Devide Body Made by Wo-Se=Ozakefu