No.007:ウォセ=オーザケフ/Wo-Se=Ozakefu

No.007:ウォセ=オーザケフ/Wo-Se=Ozakefu